voorbije legislatuur

Voorbije legislatuur

De afgelopen 6 jaar zijn er door de meerderheidspartijen CD&V en sp.a in onze gemeente een aantal goede beleidsdaden gesteld. Maar het was jammer genoeg toch vooral stuurloos voortkabbelen op het ingezette beleid. Het ging vooral om het prestige, en niet om de echte noden van de inwoners van onze gemeente.

Bij Open Vld Balen/Olmen leeft het gevoel dat er de voorbije 6 jaar door de meerderheidspartijen CD&V en sp.a niet of te weinig werd geluisterd naar de Balenaar. We hebben de afgelopen jaren zaken zien gebeuren die weinig rekening hielden met de manier waarop onze inwoners leven en wonen in hun gemeente. Als Open Vld willen wij dan ook in de komende legislatuur beleidsdaden stellen en realiseren m.b.t. thema's waar onze inwoners echt van wakker liggen.

Onze uitgebreide evaluatie van de voorbije legislatuur kan u hier terug vinden.

Vanuit de oppositie heeft Open Vld in Balen/Olmen constructief trachten mee te werken met de meerderheid door voorstellen te formuleren die rekening hielden met de noden van onze inwoners en handelaars. Zo konden er toch een aantal projecten worden gerealiseerd die we in de vorige legislatuur mee hebben opgestart.

Maar jammer genoeg hebben we ook heel wat punten aangebracht, waar de meerderheidspartijen niet zijn op ingegaan. Deze punten kan u eveneens hier terug vinden.