beleid

Onze visie

Het dagelijks besturen van een gemeente vergt o.a. een krachtdadig, sociaal en ondernemingsvriendelijk beleid. Hieronder kan u in het kort ons verkiezingsprogramma vinden dat zeven beleidsthema's bevat. Aan deze thema's willen wij als Open Vld de komende legislatuur hard werken.

thema's

Gemeente financieel sterker maken!

geld

Zowel Europa, BelgiŽ als Vlaanderen zitten financieel in nauwe schoentjes als gevolg van de huidige financiŽle en economische crisis zonder weerga. Ook vele gemeenten bevinden zich in deze situatie. Aangezien de Vlaamse gemeenten de komende jaren/decennia geen cadeaus meer moeten verwachten van hogerhand, ijveren wij als Open Vld dan ook voor een financieel sterke en gezonde gemeente met een verstandig investeringsbeleid georiŽnteerd op lange termijn.

Terug naar het thema-overzicht

Centrum aantrekkelijker maken!

centrum

Als je naar de ons omringende gemeenten kijkt, beschikt Balen over een centrum dat naar onze mening te weinig bruist. Wij van Open Vld engageren ons dan ook om hier op middenlange termijn verandering in te brengen door een gezond klimaat te creŽren waar talrijke handelszaken zich kunnen ontwikkelen.

Terug naar het thema-overzicht

Werk maken van werk!

werk

Als Open Vld hebben we met Nyrstar, de grootste werkgever in Balen, gesprekken opgestart om op hun braakliggende terreinen grond beschikbaar te stellen voor nieuwe bedrijven. Deze aanvraag werd door de zinksmelter positief onthaald en wij zullen dan ook trachten om een aantrekkelijk kader te bieden voor ondernemingen die zich in de toekomst op deze uitstekend gelegen terreinen willen vestigen.

Terug naar het thema-overzicht

Rioleringsgraad moet naar omhoog!

riolering

Onze gemeente heeft een rioleringsgraad van amper 49,9%. Het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten bedraagt daarentegen maar liefst 86,9%. Bijgevolg bevindt Balen zich op de 300ste plaats inzake rioleringsgraad van de 308 Vlaamse gemeenten. Het verhogen van dit percentage behoort dan ook tot ťťn van onze absolute speerpunten voor de komende legislatuur!

Terug naar het thema-overzicht

Uitbreiding van het aantal kinderclubs!

kinderclub

Aangezien het aantal gezinnen dat bestaat uit tweeverdieners toeneemt, wordt het voorzien van kinderopvang een steeds belangrijkere taak voor de gemeenten. Spijtig genoeg kunnen niet alle Balense gezinnen een beroep doen op deze dienst omdat er een te groot tekort heerst aan opvangplaatsen in Balen. Als Open Vld willen we ons dan ook inzetten om een oplossing te bieden voor dit nijpend tekort.

Terug naar het thema-overzicht

Mobiliteit!

mobiliteit

Mobiliteit is ongetwijfeld het belangrijkste item voor onze partij. Hierbij denken we aan veilige fietspaden, degelijke voetpaden en veilige kruispunten. Iedere Balense inwoner weet maar al te goed dat er op dit vlak nog veel werk aan de winkel is. Wij zijn ons daar eveneens ten volle van bewust en zullen de komende legislatuur hier dan ook een absolute prioriteit aan geven.

Terug naar het thema-overzicht

Senioren te Balen topprioriteit!

senioren

Iedereen praat over de vergrijzing of 'verzilvering'. Vandaag de dag leven we niet alleen langer, maar vooral ook kwalitatiever. Vandaar dat het welzijn van onze Balense senioren voor Open Vld zeer belangrijk is. Hierbij wensen we als Open Vld te streven naar het creŽren van een kader dat toelaat om zorgeloos ouder te worden in je eigen vertrouwde comfortzone en omgeving, en dit vooral op een budgetvriendelijke manier. Hierbij willen we vooral aandacht schenken aan 1) het uitbreiden en optimaliseren van de thuisdiensten (dienstverlening aan huis op maat), 2) een lokaal dienstencentrum met dagopvang voor senioren, en 3) het aanpakken van de vereenzaming.

Terug naar het thema-overzicht